آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش شیراز املاک ( بانک اطلاعات املاک یکتا )

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

175م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

150م رهن 1.5م اجاره
املاک یکتا-38254992-38262

11/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی گرانیت- 3خوابه شمالی- نوساز

240م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه چهارم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه تک واحدی-سن بنا 5سال

190م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

03/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

طبقه ششم-زيربنا 128متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

100م رهن 1.5م اجاره
املاک یکتا-38254992-38262

03/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

170م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

29/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه سوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 6سال

1.22ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

25/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

-طبقه چهارم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی

170م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

18/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

230م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

28/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

150م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

12/12/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 4سال

250م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

11/12/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه سوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز

170م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

10/12/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه چهارم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دوبر-سن بنا 3سال

190م رهن 100ت اجاره
املاک یکتا-38254992-38262

07/12/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

150م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

06/12/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه چهارم-زيربنا 136متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه تک واحدی-سن بنا 4سال

135م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

03/12/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه تک واحدی-سن بنا 1سال

170م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

14/11/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه چهارم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانیتک واحدی-سن بنا 4سال

150م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

14/11/1398جزئیات

آپارتمان شیراز 20متری ا...

طبقه پنجم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال

145م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

08/11/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 4سال

900ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

23/11/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باغ جنت

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دوبر- نوساز

150م رهن 500ت اجاره
املاک یکتا-38254992-38262

19/11/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

270م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

05/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

170م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

21/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه سوم-زيربنا 138متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

50م رهن 2.7م اجاره
املاک یکتا-38254992-38262

07/04/1399جزئیات