خانه فروش شیراز املاک ( بانک اطلاعات املاک یکتا )

خانه شیراز پاسارگارد غر...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه ویلائی-نما آجرنما- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال

300م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

12/04/1399جزئیات

خانه شیراز پاسارگارد غر...

طبقه همکف-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 4سال

2.6ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

11/04/1399جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

2خوابه دوبر-سن بنا 18سال

1.7ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

10/04/1399جزئیات

خانه شیراز پاسارگارد غر...

سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 9سال

1.8ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

09/04/1399جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از حیاط

1.4ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

09/04/1399جزئیات

خانه شیراز باهنر شمالی

- 2خوابه درب از ساختمان

1.47ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

07/04/1399جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

درب از حیاط

1.98ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

14/04/1399جزئیات

خانه شیراز سفیر جنوبی

سيستم نقشه نیم‌دوبلکس-نما آجرنما- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

2.1ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

03/04/1399جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سرامیک- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

املاک یکتا-38254992-38262

03/04/1399جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

سيستم نقشه ویلائی-نما آجرنما- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

1.42ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

02/04/1399جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

زيربنا 50متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سرامیک- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

860ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

07/04/1399جزئیات

خانه باغ جنت

سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 17سال

3ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

24/03/1399جزئیات

خانه شیراز 20متری امام ...

درب از ساختمان

980ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

22/03/1399جزئیات

خانه شیراز پاسارگارد غر...

طبقه اول-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگ وآجر- 3خوابه دوبر-سن بنا 14سال

2.8ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

23/03/1399جزئیات

خانه شیراز باغ جنت

طبقه اول-زيربنا 300متر-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال

3ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

25/03/1399جزئیات

خانه شیراز زرهی

سيستم نقشه نیم‌دوبلکس-نما آجرنما- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

3.5ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

19/03/1399جزئیات